Dökümanlar

 Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi El Kitabı  5.45 MB  24.04.2017
 acil durum eylem planı  325.82 KB  15.02.2017
 Çalışanlara Yönelik Sunum.rar  5.17 MB  16.05.2016
 Yönerge Taslak  783.45 KB  12.05.2016
 Acil Durum Eylem Plan Sunumu.rar  4.32 MB  10.05.2016
 İdarecilere Yönelik Sunum.rar  2.34 MB  10.05.2016
 Talimatlar  2.27 MB  09.05.2016
 Risk Değerlendirme  147.05 KB  09.05.2016
 Kurum İşlemleri  262.64 KB  09.05.2016
 Kontrol Listeleri  1.13 MB  09.05.2016
 İş Kazası  104.79 KB  09.05.2016
 Çalışanların Eğitimi  160.73 KB  09.05.2016
 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.rar  335.91 KB  09.05.2016